Dr. Ivana Sabolić Pipinić pohađala mikrokirurški tečaj u centru Pius-Branze, Rumunjska

Zahvaljujući Hrvatskom društvu za dječju kirurgiju i sponzoru našeg natječaja Erste&Steiermarkische Bank Hrvatska,  dr. Ivana Sabolić-Pipinić je od 15.-18.3.2017. sudjelovala na 40. mikrokirurškom tečaju „International Practical Courses in Microsurgery of Vessels and Nerves“ u Pius Branzeu Centru, edukacijskom centru koji se nalazi u sklopu Victor Babes Sveučilišta za medicinu i farmaciju u Temišvaru, Rumunjska.
"Tečaj u tom centru se održava od 1998. godine dva puta godišnje te je namijenjen kirurzima različitih profila. Sveukupno je do sada na tečajevima sudjelovalo više od 1400 sudionika, a navedeni tečaj je pohađalo 19 sudionika. Tečaj je pod akreditacijom „European board of plastic, reconstructive and aesthetic surgery“ i „World society for reconstructive surgery“. Četverodnevni tečaj osposobljava sudionike za samostalno izvođenje osnovnih tehnika u vaskularnoj mikrokirurgiji.
Prvi dan tečaja, nakon uvodnog predavanja i uputa o korištenju mikroskopa i mikrokirurških instrumenata, na modelima od lateksa i silikona uvježbavali smo postavljanje pojedinačnih šavova mikrokirurškom tehnikom. Isti dan smo uvježbavali i pripremu krvne žile za anastomozu i šivanje anastomoze na neživom modelu pilećih femoralnih krvnih žila. Drugi dan, uvježbavali smo pripremu arterija za anstomozu na živom (anesteziranom) modelu štakora soja Wistar te uspostavu anastomoze na karotidnoj i femoralnoj arteriji. Treći dan smo mikrokirurški spajali femoralne vene i postavljali arteriovenske fistule femoralnih krvnih žila, a četvrti dan, uvježbavali smo spajanje femoralnog živca i uzimanje slobodnog mišićno-kožnog režnja na bazi epigastričnih krvnih žila, sve na živom (anesteziraom) modelu štakora.
Voditelj tečaja je bio Alexandru Nistor, dr. med. , spec. plastične i rekonstruktivne kirurgije, asistent na Victor Babes Sveučilištu za medicinu i farmaciju, koji je zajedno s iskusnim asistentima nadgledao rad nas sudionika."

slika 1slika 2slika 3

Korisni linkovi