Odličja i nagrade

POČASNI ODBOR HDDK/CSPS HONORARY COMMITTEE:

Jurgen Waldschmidt (1935-2007) - prof. dječje kirurgije u Berlinu, pionir endoskopske kirugije i laserske kirurgije u tretmanu hemangioma

Gesine Menardi (1936- 2007) - bivša pročelnica Odjela za dječju kirurgiju Sveučilišne Klinike za kirurgiju u Innsbrucku, Austrija


Kaye E. Wilkins - profesor dječje ortopedije na University of Health Science centru u San Antoniu, Texas SAD.


Lars Goran Friberg - dječji kirurg na dječoj bolnici "Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus" Goteburg, Švedska


Gosta Mellgren - dječji kirurg na dječoj bolnici "Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus" Goteburg, Švedska


Jean Rossaud


Rudolf Hohenfellner - voditelj urološkog odjela i profesor emeritus u mirovini na Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu, Njemačka


Alex Haller - profeseor dječje kirurgije u mirovini na Sveučilišnoj bolnici "Johns Hopkins", Baltimore, SAD


Ole Henrik Nielsen - dječji kirurg u mirovini na odjelu za dječju kirurgiju Sveučilišne bolnice u Copenhagenu,Danska. Predsjednik EUPSA-e 1994-1998


Jose Boix Ochoa - profesor dječje kirurgije na Sveučilištu u Barceloni, bivši predstojnik Klinike za dječju kirurgiju na Sveučilišnoj bolnici u Barceloni, Španjolska. Glavni tajnik WOFAPS-a 1983-


Gian Battista Parigi - profesor dječje kirurgije na Sveučilištu u Pavii, predstojnik odjela za dječju kirurgiju Sveučilišne bolnice u Pavii, Italija. Predsjednik sekcije za dječju kirurgiju UEMS-e


Richard Azizkhan - direktor medicinskog centra i voditelj dječje kirurgije na dječjoj bolnici "Cincinnati Children's", Cincinnati, SAD. Predsjednik WOFAPS-a


Sidney Cywes -  profesor dječje kirurgije u mirovini na "Red Cross War Memorial" dječje bolnice U Capetown-u, JAR.

Jean-Michel Guys - predstojnik odjela za dječju kirurgiju "La Timone" bolnica Marseilles, Francuska. Predsjednik EUPSA-e

Korisni linkovi