Ustroj društva

PREDSJEDNIK:

Dr. Zoran Bahtijarević

DOPREDSJEDNICI:

Prim.dr. Dubravko Furlan dr.med.

Prof. dr. Anko Antabak dr.med.

Doc. dr. Harry Nikolić  dr.med.

GlAVNI TAJNIK:

Dr. Fran Štampalija

GlAVNI TAJNICI ASISTENTI:

Dr. Marko Mesić

Dr. Andro Gliha

RIZNIČAR:

Dr. Rok Kralj

Korisni linkovi